Project Description

Proje Künyesi

İncirliova Erbeyli Köyü Camii

1900, Aydın, Türkiye.

Proje Künyesi

İncirliova Erbeyli Köyü Camii

İncirliova, Aydın, Türkiye

M.Ö XIII. yüzyılda bölgeden Hitit egemenliği kalkınca, sırasıyla Frigler, Lidyalılar, İonlar, Persler, Büyük İskender, Romalılar ve Bizanslılar bölgeye egemen olmuştur. Bu medeniyetlerle ilgili geniş kapsamlı kazı ve araştırmalar yapılmamıştır. Karabağ, Erbeyli ve Ömerbeyli köylerinde adları bilinmeyen tarihi kalıntılara rastlanmaktadır.

İncirliova’nın asıl gelişimi, Aydın-İzmir demiryolu yapımı sırasında başlamıştır. Amerikan İç Savaşı başlaması nedeniyle İngiliz tekstil sanayisinde ortaya çıkan pamuk darlığı için yeni üretim alanları aranmış ve Batı Anadolu’daki ovalarda pamuk üretilebileceği görülmüştür.

1913 yılları sonlarına doğru; İncirliova’dan Nazmi Topçuoğlu, Umurlu’dan Kazım Nuri Çörüş, Erbeyli’den Ahmet Sarı ve arkadaşları bulundukları yöredeki yabancı tüccarların, yerli üreticileri ezmelerini önlemek için kooperatifler kurmuşlardır. Daha sonra Ege Bölgesi üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen bu ilk kuruluşlar, Milli Aydın Bankası’nın bir kolu olarak 21 Ağustos 1915 tarihinde A.Ş çatısı altında birleştirilmiş ve bu tarih TARIŞ’in kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. Erbeyli Cami, köy eşrafı Sarı Hüseyin Ağa tarafından 1891 yılında yaptırılmıştır.

Dicker’s Studio

Artwork

Bu ve diğer projerler hakkında güncellemeler alın

Gizlilik sözleşmemiz çerçevesinde bilgilerinizi işleyebilme hakkı firmamızda saklıdır.