Project Description

Proje Künyesi

İzmir Ödemiş Eski Hükümet Konağı

Ödemiş, İzmir, Türkiye.

Proje Künyesi

İzmir Ödemiş Eski Hükümet Konağı

Ödemiş, İzmir, Türkiye

Ödemiş Ovası’nda bilinen ilk yaşam, milattan önce 11.yy’da, Kotnaklı Beldesi’nin 700 m. güney doğusundaki Soğukluk Deresi’nde bulunan kanyonda yer alan kaya altı sığınağındadır. Milattan önce 2.yy.’da “Luwi” adında bir kavimin bölgede yaşadığı bilinmektedir. Bölgeyi Hititliler “Assuwa”, Yunanlılar ve Romalılar ise “Asya” olarak adlandırmıştır. Ödemiş Müzesi’nde M.Ö. 3.yy. ve M.Ö.700-480 yıllarına ait Helenistik Roma ve Bizans dönemlerinden seramik, idol, kap ve heykelcikler bulunmaktadır.

Kent merkezinde yer alan Hükümet Konağı’nın tapu kayıtlarında, konağın 24.03.1945 yılında tapuya tescil edildiği anlaşılmaktadır. 1986-1990 tarihleri arasında Hükümet Konağı kuzeyine yeni Hükümet Konağı ve Vergi Dairesi yapılması sonrasında, 1990 tarihinde Hükümet Konağı’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılmıştır. Bu kararla birlikte yapı yeni işlev kazanmıştır. Dönem içinde çeşitli zamanlarda basit onarım geçirdiği, bununla birlikte özgün yapısını koruduğu görülmektedir.

Proje Görselleri

Bu ve diğer projerler hakkında güncellemeler alın

Gizlilik sözleşmemiz çerçevesinde bilgilerinizi işleyebilme hakkı firmamızda saklıdır.