Project Description

Proje Künyesi

Koçarlı Dedeköy Cihanoğlu Cami

1900, Koçarlı, Aydın, Türkiye.

Proje Künyesi

Koçarlı Dedeköy Cihanoğlu Cami

Koçarlı, Aydın, Türkiye

Dedeköy, bölgedeki ilk Türk yerleşmelerindendir. Cihanoğlu Camii, Menteşeoğlu İlyas Bey’e ait 757 H./1356 M. tarihli bir eserdir. Yapının geçirdiği en önemli tadilat H.1149/M.1736 yılında Aydın bölgesinin en güçlü derebeyi ailelerinden Cihanoğulları soyundan El-Hac Mehmet Bey tarafından müceddeden yapılarak caminin büyütülmesidir.

Bu yapı, Aydın bölgesinde 18. ve 19. yıllarda çok sayıda eser bırakan, bu eserlerde görülen Rokoko ya da geç Barok bezemeler nedeniyle bir ekol oluşturan Cihanoğlu ailesinin belirlediği mimari tarzının bir örneğidir. Bu tarzın halk sanatına en yaklaşan örneği olması nedeniyle ayrıcalık taşımaktadır. Yapının bu özelliklerinin korunması gerekmektedir.

Dicker’s Studio

Proje Görselleri

Bu ve diğer projerler hakkında güncellemeler alın

Gizlilik sözleşmemiz çerçevesinde bilgilerinizi işleyebilme hakkı firmamızda saklıdır.